e-mail

Servisný formulár

.

Služby a školenia


 • školenia sa uskutočňujú 1x mesačne
 • vždy prebieha iba jeden druh kurzu, podľa záujmu objednávateľov
 • na základe dopytu Vám zašleme písomnú ponuku o cene a plánovanom termíne kurzu o ktorý máte záujem

Základy obsluhy a ovládania riadiaceho systému HEIDENHAIN iTNC530/TNC640 a programovanie pre začiatočníkov


 • popis ovládacích prvkov riadiaceho systému
 • prevádzkové režimy systému
 • popis obrazovky a možnosti zobrazenia
 • práca v ručnom režime a v režime polohovania s ručným zadávaním
 • súradnicový systém stroja a obrobku
 • práca s tabuľkou nástrojov
 • základy programovania
 • jednoduché cykly
 • pohyb nástroja po priamke a kružnici
 • prenos údajov do/z PC

Cieľová skupina


NC programátori, technológovia, obsluhy NC strojov

Predpoklady


Základné znalosti o obrábaní a o NC strojoch

Trvanie kurzu


3 dni

Začiatok školenia


vždy o 8.00 hod.

Cena školenia


300 EUR bez DPH/osoba/kurz

Miesto školenia


KOPRETINA TN s.r.o.
Súvoz 1660
911 00 Trenčín

Formulár pre prihlásenie na školenie


Základy obsluhy a ovládania riadiaceho systému HEIDENHAIN iTNC530/TNC640 a programovanie pre začiatočníkovÚdaje o účastníkovi

Údaje o firmePoznamkaOchrana proti botom - Zadajte prosim prvých 5 znakov z názvu našej firmy
Ohľadom možných termínov požadovaného školenia Vás budeme obratom informovať

Programovanie pre pokročilých


 • FK kontúrové programovanie
 • FK programovanie pre stavbu cyklov
 • popis obrazovky a možnosti zobrazenia
 • práca s tabuľkami rezných podmienok

Cieľová skupina


NC programátori, technológovia, obsluhy NC strojov

Predpoklady


Základný kurz iTNC530/TNC640

Trvanie kurzu


3 dni

Začiatok školenia


vždy o 8.00 hod.

Cena školenia


300 EUR bez DPH/osoba/kurz

Miesto školenia


KOPRETINA TN s.r.o.
Súvoz 1660
911 00 Trenčín

Formulár pre prihlásenie na školenie


Programovanie pre pokročilýchÚdaje o účastníkovi

Údaje o firmePoznamkaOchrana proti botom - Zadajte prosim prvých 5 znakov z názvu našej firmy
Ohľadom možných termínov požadovaného školenia Vás budeme obratom informovať

Programovanie – Q-parametre, SmarT.NC


 • výkonné individuálne cykly vŕtania a rezania závitov
 • otvory na kružnici
 • frézovanie obrysov (elipsa, parabola, hyperbola)
 • programovanie gule a priestorových tvarov
 • obrábanie kužeľových plôch
 • funkcie ovládania SmartT.NC na klávesnici
 • vzťah k programu v DIALOG
 • navigácia a možnosť zobrazenia
 • definícia obrábania a príprava programu
 • globálne údaje a technologické kroky UMIT
 • generátor vzorov
 • práca so súbormi a tvorba kompletného programu

Cieľová skupina


NC programátori, technológovia, obsluhy NC strojov

Predpoklady


Programovanie pre pokročilých iTNC530/TNC640

Trvanie kurzu


3 dni

Začiatok školenia


vždy o 8.00 hod.

Cena školenia


300 EUR bez DPH/osoba/kurz

Miesto školenia


KOPRETINA TN s.r.o.
Súvoz 1660
911 00 Trenčín

Formulár pre prihlásenie na školenie


Programovanie – Q-parametre, SmarT.NCÚdaje o účastníkovi

Údaje o firmePoznamkaOchrana proti botom - Zadajte prosim prvých 5 znakov z názvu našej firmy
Ohľadom možných termínov požadovaného školenia Vás budeme obratom informovať